หลักสูตรเรียน ติว A Level

หลักสูตร A Level ออกแบบมาให้กับน้องๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ และประเทศอื่นๆ

AS/A Level

AS and A level เป็นระดับการศึกษาที่ต่อจาก IGCSE ก่อนเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย โดยประกอบไปด้วยสองระดับชั้น คือ AS Level (Advanced Subsidiary Level) และ A Level (A2) โดยผลคะแนนการสอบของ AS Level จะมีคะแนนเทียบเป็นครึ่งหนึ่งของ  A Level นักเรียนที่สอบ A Level มักจะเป็นนักเรียนที่อยู่ในระดับ Year 12 และ 13 ที่สอบผ่าน IGCSE แล้ว และต้องการเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาว่ามหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อนั้น มีข้อกำหนดอย่างไร วิชาเรียนในระดับ A Level จะเป็นวิชาที่ปรากฏในระดับ IGCSE แต่เนื้อหาวิชาจะมีความละเอียดมากกว่า

การสมัครสอบและศูนย์สอบ

ในปัจจุบันบริติช เคานซิลประเทศไทยไม่ได้จัดการสอบ A Level อีกต่อไป ดังนั้นผู้ที่สนใจในการสอบระดับ A Level ภายนอกสถานศึกษา สามารถตรวจสอบสถานที่สอบที่ใกล้เคียงได้ที่ www.britishcouncil.org หรือติดต่อบริติช เคานซิล ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์สอบใกล้เคียง www.britishcouncil.org

หลักสูตรเตรียมสอบ A Level กับ BSM TUTOR

หลักสูตร A Level ออกแบบมาให้กับน้องๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ และประเทศอื่นๆ ซึ่งทางโรงเรียน จะจัดการเรียน การสอนแบบตัวต่อตัว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และ เพิ่มคะแนน ให้แก่นักเรียน เพื่อที่จะนำคะแนนไปยื่นกับทางมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ

Contact

Bangkok School of Management
ชั้น 16 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์
496-502 ถนนเพลินจิต
ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330
BTS : ชิดลม ทางออก 2

Tel: (66) 0 - 2256 - 9586 - 9

Weekdays: 8:30 - 19:00
Saturday: 8:30-16:00

View My Stats